Časopis Naše řeč
en cz

Zpráva kanceláře Slovníku jazyka českého

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Za rok 1938 byly vyexcerpovány tyto spisy: Libuše Baudyšová, Kvasící mládí 1936; Karel Čapek, Matka 1938, Sloupky 1938, Jak se co dělá 1938; Václav Černý, Esej o básnickém baroku 1937; Jaroslav Durych, Římská cesta 1933, Toulky po domově 1938; Helena Dvořáková, Pepan Jehně 1933; Egon Hostovský, Dům bez pána 1937; Oldřich Hujer, Úvod do dějin jazyka českého 1914, 1924; Josef Jahoda, Strejcové a tetky 1938; Miloš Jiránek, Literární dílo 1936; Josef Knap, Fráňa Šrámek 1937; Josef Kopta, Zlatá sopka 1937; František Křelina, Postila 1937; Antonín Matějček, Dějepis umění IV, 1929; Jan Morávek, Dědičný hřích 1936; Zdeněk Nejedlý, J. B. Forster 1910, Richard Wagner 1916; Zdeněk Němeček, Dopisy ze Senegambie 1938; St. K. Neumann, Anti-Gide 1937; Milena Nováková, Teď anebo nikdy 1936; Ottův Slovník naučný nové doby (pokračování) 1938; Karel Poláček, Hrdinové táhnou do boje 1936; Poučení o leteckém nebezpečí 1937; Albert Pražák, Obrozenská Bratislava 1928, K. H. Mácha 1936, Literární Slovensko 1932, Slovenské studie 1926, Slovenská svojskost 1826, Jan Herben 1937; Slovenská čítanka 1911, Josef Škultéty 1924; Masaryk a československá literatura 1935, Jindřich Vodák 1937; Přítomnost 1937; Marie Pujmanová, Lidé na křižovatce 1937; Gustav Skalský, Stručný přehled vývoje českého mincovnictví 1937; Václav Štech, Kejkle a frašky 1928; Václav Tille, České pohádky do r. 1848 1909; Anna Marie Tilschová, U modrého kohouta 1938; Československá vlastivěda díl 3., 4., 5., 7. a 8. 1931 až 1935; Emil Vachek, Pán světa 1925, Parasit 1930, Krev nevolá o pomstu 1933; Vošoust-Pospíšil, Pracovní sešit pro žáka k Technologii dřeva 1936; Zikmund Winter, Bouře a přeháňka 1907, Mistr Kampanus 1909, Z české minulosti 1902, Ze staré Prahy 1894; Rozličné výpisy z novin a časopisů 1938.

[61]K excerpci těchto spisů přispěli: dr. Marie Brožová z Prahy 5085 1. Vladimír Drbal, prof. v. v. z Brna, 1240 1. František Fučík, ředitel měšť. škol v. v. z Prahy, 7223 1. Přemysl Hájek, prof. z Prahy, 5631 l. Břetislav Kubala, prof. z Tišnova, 267 1. Jan Kubišta, prof. z Prahy, 1510 1. Dr. Josef Kurz, prof. z Prahy, 364 1. Jan Pavlík, prof. v. v. z Plzně, 6960 1. Ing. Ed. Prandstetter z Prahy 5074 1. Ph. C. Růžena Vodičková z Prahy 3765 1.

Celkem bylo v roce 1938 vyexcerpováno 37.119 lístků ze 48 spisů.

Naše řeč, ročník 23 (1939), číslo 2, s. 60-61

Předchozí Kruh přátel českého jazyka

Následující Daleko více