Časopis Naše řeč
en cz

Z novinářské češtiny

[Drobnosti]

(pdf)

-

Pan Jan Hylmar, sazeč, poslal nám mnoho výstřižků z českých novin, aby jimi přispěl do příslušné rubriky v NŘ. Vybíráme z této hojné zásoby několik ukázek. — Nesprávně je užito genitivu v těchto větách: Československé státotvorné strany politické stojí před těžkým úkolem, nejenom udržeti nabytých už posic, ale dokázati, že... Štědrá ruka Páně, zosobněná v jeptišce neb mnichovi, uštědří jim polévku či chleba, hlavního a skoro jediného jídla těchto vyděděnců. — Zájmeno váš místo svůj: Vaši dovolenou můžete ztrávit kdekoliv, a přece budete vědět o všech událostech ve světě, předplatíte-li si Národní Politiku. — Zbytečný 7. pád místo 1. pádu v doplňku: Život, který je čeká, bude pustým, bezútěšným a žal a vzpomínání bez konce. — Pan MUDr. Jaroslav Přikryl upozorňuje na tyto nesprávnosti v novinách: Dnes před 20 lety uveřejněn byl podrobný pořad ... (Nár. pol. 12/5 1938). Dnes před dvaceti lety konala se manifestace ... (t. 1/5 1938). Dnes před sto lety se narodil Karel Bendl (t. 16/4 1938). O této chybě (místo správných výrazů „dnes dvacet let“, „dnes sto let“ a pod.) psala NŘ. XXI, 1937, 237 n. — Kopeckému, kterému za dobu své činnosti se podařilo najít své věrné obecenstvo, je nutno přiznati tu přednost… (Nár. pol. 15/5 1938, m. za dobu jeho činnosti). — Lázně doplácí na své krajany (Nár. pol. 22/5 1938, m. doplácejí). — Vyloupení třech pokladen (Nár. pol. 11/7 1937, m. tří). — Ukázkou naprosté bezradnosti při skloňování jmen z cizích (i slovanských) jazyků je tento citát: „Kamila Tovarnicka“ hlásí, že „předobré srdce naší sestry Heleny Tovarnicke“ dotlouklo atd. (Nár. pol. 1/10 1937). Těžko také souhlasit se psaním „filmové hvězdě Paule Wesselyové“ (t. 3/10 1937). — Nesprávné je psát „v Baselu“ (Nár. pol. 2/3 1938, m. v Basileji), „ve Firenze“ (t. 20/4 1938, m. ve Florencii), „nedaleko Kluje“ (t. 6/5 1938, m. Kluže n. Cluje), „v Staré Huti na Miškolcku“ (Lid. nov. 10/X 1936, m. na Miškovecku), „1000 mrtvých milicionérů“ (Nár. pol. 13/5 1938, m. milicionářů). — Podle výpisků prof. dr. Klementiny Rektorisové zaznamenáváme ještě tyto doklady: „Když po 3. hodině ranní, vrátiv se s obchůzky, přistoupil (detektiv) k oknu, zpozoroval v ulici Na Závětří podezřelého, bloumajícího muže. Tento se nenápadně kradl podle domu a rozhlížel se na všecky strany..... Zatčeného dopravili na policejní komisařství a tam v něm zjistili 35letého Antonína J., hledaného zatykačem již od 9. července. Tohoto zároveň usvědčili, že se vloupal do bytu v domě čp. 1035, kde si již připravil rozličné věci do kufru k odnešení (Nár. pol.). (Anglická královna) nemá ráda letadla a bojí se o svého manžela, jakmile se tento dává unést svou láskou k letectví (Lid. nov.). Jen tak bylo možná, aby úchvatná jejich prostná a tance pod májí doznaly tak vyzrálé úrovně ve smyslu moderní tělovýchovy (Nár. listy). Učme se ve volných chvílích kteroukoliv slovanskou řeč, aby při příštím sletě jsme si s hosty již mohli pohovořiti o všem možném (Národ).

Naše řeč, ročník 23 (1939), číslo 1, s. 32

Předchozí š.: Tryska

Následující Jaroslav Kvapil: Proslov předsedy Kruhu přátel českého jazyka ke studentskému představení Naše řeč