Časopis Naše řeč
en cz

Mnohojazyčné slovníky založené na jednojazyčném systému

š.

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Zajímavým typem slovníku jsou „Mnohojazyčné slovníky založené na jednojazyčném systému“ (Polyglot Dictionaries, based on the „One - Language - System“; podobně německy a francouzsky). R. 1937 vyšlo německé, anglické a francouzské vydání prvního dílu, nazvaného „Základní pojmy techniky“.

Každé toto vydání, každý jednotlivý svazek je jednojazyčný a má dvě části, jednu uspořádanou abecedně, druhou numericky. V abecední části je za každým heslem číslo (na př. „Phasenvoreilwinkel 8507“), v části numerické za číslem heslo (8507 Phasenvoreilwinkel). Čte-li pak na př. Němec anglické technické dílo, vyhledá si neznámé slovo v abecední části slovníka anglického, číslo tam udané vyhledá si v numerické části německého svazku a najde tak německý význam.

Výhody i nevýhody tohoto uspořádání jsou na první pohled jasné. Výhoda je v tom, že slovníky možno libovolně kombinovati a že své slovníky mohou vydati i takové malé národy, jejichž jazyky se do obyčejných polyglotních odborných slovníků dostati nemohou a pro něž i vydání několika slovníků s výklady v různých řečech je přílišným luxusem. Vydá-li se na př. slovník český, může ho bez ne[94]snází užívati každý, kdo zná i některý jiný jazyk, jehož slovník je vydán. Nevýhodou je — jak správně upozorňuje recensent v „Beiblatt zur Anglia“ 48, 1937, 349 —, že hledání stojí mnohem více času než při slovnících normálního typu a že při hledání s pomocí čísel je velmi lehké se zmýliti.

Přes to přese všechno si toto uspořádání zaslouží pozornosti a mělo by se uvažovati o jeho vhodnosti zvláště pro slovníky odborné terminologie. Nemohl by tak nějak vypadati nezbytně nutný slovník jazykovědné terminologie?

Naše řeč, ročník 22 (1938), číslo 3, s. 93-94

Předchozí a.: Lidová mluva na Třebíčsku

Následující Václav Machek: Plukovník – poručík