Časopis Naše řeč
en cz

Psaní zkratky dr.

[Drobnosti]

(pdf)

-

(F. R.) Pravidla českého pravopisu uvádějí sice zkratku Dr. (spolu se složitějšími zkratkami JUDr., MUDr. atd.), avšak výslovně k ní poznamenávají, že se ve větné spojitosti píše zpravidla dr., t. j. malým písmenem. Ve větné spojitosti stojí zkratka dr. i ve výraze prof. dr. (profesor doktor) X. Y., a proto není třeba psáti ji v něm písmenem velkým. Pravidla čes. pravopisu ovšem nevylučují ani způsob druhý, neboť obecnost svého předpisu o psaní zkratky dr. ve větné souvislosti omezují slovem „zpravidla“. Nelze to tedy ani pokládati za chybu proti Pravidlům, jestliže někde stojí psáno prof. Dr. X. Y.

Naše řeč, ročník 21 (1937), číslo 7, s. 207

Předchozí Oddělování předpon

Následující Refuge, refýž, výstupek