Časopis Naše řeč
en cz

Úmrtí T. G. Masaryka

[In Memoriam]

(pdf)

-

V bolesti z čerstvé rány, která celý náš národ zasáhla úmrtím první hlavy Československé republiky, presidenta Osvoboditele

T. G. MASARYKA,

připomínáme si s úctou a vděčností jeho zcela výjimečnou velikost lidskou i velikost jeho životního díla. Politické osvobození, jehož byl T. G. Masaryk hlavním strůjcem, vyprostilo také náš mateřský jazyk z těsných mezí, do kterých jej uzavírala dřívější závislost na cizí politické moci, a obnovilo jeho bývalou svrchovanost. Proto se může dnes český jazyk ve své všestranně rozšířené působnosti rozvíjeti tak svobodně a bohatě, jako tomu bývalo před staletími v dobách jeho největšího rozkvětu.

Lásku k svému mateřskému jazyku projevil T. G. Masaryk častokrát a také jí učil jiné. »Láska k rodné půdě,« řekl jednou, »k řeči mateřské, k svému národu je dána od přírody, a proto je oprávněná a velmi cenná.« A proto i Naše řeč nachází v jeho díle oporu pro svou činnost vzdělávací a strážnou.

Naše řeč, ročník 21 (1937), číslo 7, s. 177

Předchozí Vysilač a vysílačka

Následující Arch. Prof. Dr. Alois Čenský: Průteplivost a průzvučnost