Časopis Naše řeč
en cz

Pojem a definice zemědělství

V. Š. (= Vladimír Šmilauer)

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Československá akademie zemědělská mezi přední své úlohy zařadila propracování zemědělské terminologie, neboť v ní bylo dosud hodně nejistoty a kolísání.

Muselo se při tom ovšem vyjíti z pojmů nejzákladnějších a hned u prvního pojmu, zemědělství, objevily se velké těžkosti, jichž zmožení si vyžádalo mnoho práce a času. Fr. Lom ukázal v IX. ročníku „Sborníku ČAZ.“, jak neustálené jsou významy slov hospodářství, rolnictví, hlavně však zemědělství. Terminologická komise pojala „zemědělství“ hodně široko, tak široko, že její návrhy (o nich naposled referoval ing. Jaroslav Kříženecký ve Věstníku ČAZ. XII, 1936, 340 n.) narazily na tuhý odpor hlavně lesníků a rybářů, kteří se zemědělci cítit nechtěli (jejich odmítavý názor tlumočil Kar. Šrogl ve VČAZ. XIII, 1937, 80 n.). Ale komisi se přece podařilo s návrhem prorazit, a tak od výročního valného shromáždění ČAZ. dne 7. III. 1937 máme zavedenu oficiální terminologii, celkem podle jejích návrhů.

Výraz zemědělství označuje souhrn A. veškeré biologické výroby (rostlinné a živočišné); a B. přímého zpracování jejích produktů (zemědělského průmyslu). Tato podvojnost — výroba a zpracování prvotních výrobků — objevuje se i v skupinách pojmů podřaděných pojmu zemědělství, to jest:

I.v rolnictví, což je obdělávání polí, luk a pastvin, jakož i chov hospodářských zvířat;

II. v lesnictví;

III. v zahradnictví, zelinářství, ovocnictví a vinařství (podrobněji o rozsahu těchto pojmů poučuje K. Kamenický, VČAZ. XIII, 78 n.);

[174]IV. v t. zv. přesuvných odvětvích, t. j. v chovu (ev. lovu) ryb, zvěře, kožišinových zvířat, včel a bource morušového.

Zvláště se při tom zdůrazňuje, že termínem „zemědělství“ nesmí býti zatlačován pojem „rolnictví“ a že ani „hospodářství“ není synonymem k „rolnictví“.

Autorita ČAZ. jistě způsobí, že takto ustálená terminologie vejde také skutečně v život a že bude zase v jednom důležitém oboru názvosloví zaveden pořádek.

Naše řeč, ročník 21 (1937), číslo 6, s. 173-174

Předchozí V. Š. (= Vladimír Šmilauer): Technikovy jazykové poznámky

Následující Konec zpravodajstva