Časopis Naše řeč
en cz

Oznámení

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

Na četné dotazy a přihlášky odpovídáme, že se o souhrnném rejstříku k prvním dvacíti ročníkům Naší řeči už pracuje a že bude vydán a rozesílán v nejbližší době.

R.

Naše řeč, ročník 21 (1937), číslo 4, s. 112

Předchozí V. Š.: Zák. chrán. - zák. chráň.

Následující František Oberpfalcer: Nejstarší české soudní zápisy v archivu města Prahy