Časopis Naše řeč
en cz

Konfekce

[Drobnosti]

(pdf)

-

Tiskové oddělení „Oděvní služby Nehera“ z Prostějova píše: „Je třeba, aby se k označení oděvů zhotovovaných v továrních dílnách ujalo jiné slovo než konfekce, jehož se užívalo dosud. Pod slovem konfekce se podle zvyklostí Svazu čs. průmyslu a také podle Zpráv Stát. úřadu statistického vyrozumívá několik oborů: výrobci prádla, oděvů, rukavic, klobouků, kravat, krajek, límců, koupacích úborů, dále modistky, výrobci umělých květin, krajek, deštníků atd. Nový termín by měl vyjadřovati toliko výrobu a prodej hotových oděvů. Potřebu přesnějšího termínu, než je slovo konfekce, ukázal zmatek, který vznikl v těchto dnech, kdy se v ministerské radě projednával vládní návrh na úpravu poměrů v průmyslu konfekčním a kdy se operovalo ciframi 3.000, 30.000, 150.000 a také i 300.000 zaměstnanců, které by ono nařízení mělo chrániti. Všichni měli pravdu podle svého: podle toho, kolik různých výrobních odvětví kdo z nich do konfekce počítal. Snad jen tento zmatek zavinil, že bylo vydáno vládní nařízení, které mělo podle petentů chrániti statisíce lidí, a zatím se bude ve skutečnosti vztahovati na dvacet krejčovských mistrů, kteří pro stáří už práce nechali. Je tedy mnoho důvodů pro to, aby se našlo a vžilo nové slovo, které by jasně vyjadřovalo výrobu a prodej hotových oděvů. Píšeme Vám o tom s žádostí, abyste se o tomto thematu rozepsali v Naší řeči a pomohli nám najíti vhodný termín. Dohodli bychom se potom, jakým způsobem by se měl nový termín zavésti a oznámiti dennímu tisku. — Také Němci nahrazují slovo konfekce termínem Fertigkleidung, jak oznamuje tato zpráva časopisu Prager Tagblatt z 9. 12. 1936: Wie die Fachgruppe Einzelhandel mitgeteilt hat, soll das Wort „Konfektion“ im Verkehr mit Lieferanten und Verbrauchern, auch in allen Ankundigungen auf dem Firmenschild, im Schaufenster, Inserat und Prospekt von den Textileinzelhändlern und ihren Angestellten vermieden und durch den Ausdruck „Fertigkleidung“ ersetzt werden. Die Verdeutschung des Wortes „Masskonfektion“ sei zurzeit noch nicht geklärt.“ — Rozumíme-li dobře, jde firmě Nehera o výraz, který by jednoznačně vyjadřoval oděvní konfekci, ale byl stručnější než dlouhý opis „výroba a prodej hotových oděvů“; při tom se jeví potřeba vyhnouti se slovu konfekce. To je ovšem problém nesnadný. Nemáme sami zatím na něj odpovědi, a proto jsme tiskovému oddělení firmy Nehera slíbili, že jej předložíme svým čtenářům, aby i oni mohli svou vynalézavostí přispěti k jeho řešení. Prosíme tedy všechny své čtenáře, aby se této ankety účastnili a laskavě nám napsali, kdyby připadli na vhodnou náhradu slova konfekce v uvedeném užším významu.

Naše řeč, ročník 21 (1937), číslo 2-3, s. 80

Předchozí Jamkoviště

Následující František Oberpfalcer: Nejstarší české soudní zápisy v archivu města Prahy