Časopis Naše řeč
en cz

Jazykové znalosti univ. posluchačů

[Drobnosti]

(pdf)

-

Profesor lékařské fakulty pražské dr. K. Weigner poslal redaktorovi NŘ. tento list: »Snad je Vám známo od mého přítele pana prof. Smetánky, jaký mám zájem o to, aby bylo všude šetřeno čistoty našeho jazyka. Jsem pilným čtenářem Naší řeči a vím, jak časté jsou tam stesky na nedostatečnou znalost českého jazyka u středoškolské mládeže. — Posílám Vám — se smutkem v srdci — klasobraní z posledních klausurních prací při státní zkoušce z tělocviku: objeh (krevní), zdvyhá, mizí místo mizejí, ktere, hrudníků (gen. jednot. čísla), oběmná žláza, rozdil, mirně, souvisi, kyslik, žlázami zvnitřní sekrecí (místo s vnitřní). O interpunkci, na př. o čárkách před vztažnými zájmeny, ani zdání. — A ještě čtu poznámku ve Věstníku ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy: Vláda republiky čsl. propůjčila PhDru a PhMru A. Š. Nové, vrchnímu komisaři ústavu… v Praze, služební místo rady. Nebylo by možno nějak dosáhnouti toho, když už je lidské pokolení tělesné i duševní rozděleno na pohlaví mužské a ženské, aby to došlo výrazu také v titulech akademických a v označování hodností služebních? Tak často se v této věci rozhorloval prof. dr. Fr. Groh, a jak viděti, zcela marně.« — Otiskujeme řádky p. gen. tajemníka České akademie věd a umění, univ. prof. dr. Weignera, s dojmem stejně smutným, s jakým je psal. Připomínáme k nim ještě, že podobně vytkl žalostnou jazykovou úroveň seminárních, státních a doktorských prací písemných, pocházejících i od kandidátů a kandidátek profesury českého jazyka, už r. 1932 univ. prof. M. Weingart v Časopise pro mod. filologii XVIII, 118. V té věci může zjednat nápravu jen česká střední škola; ukázali jsme v NŘ. už několikrát, že dosud střední škola neučila českému jazyku tak, jak by bylo potřebí. — Ma-li dojíti k nápravě titulů, uvedených v citovaném dopise, nezbude podle našeho mínění nic jiného, než aby se naše kulturní instituce obrátily se žádostí o zakročení přímo k ministerstvu vnitra.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 10, s. 299

Předchozí Redakce Naší řeči: Redakční zpráva

Následující Píseň »Kde můj je kraj«