Časopis Naše řeč
en cz

Oblý

[Drobnosti]

(pdf)

-

(L. Z.) Odkud je toto slovo? Jeden z našich čtenářů se domnívá, že souvisí se slovem oheb a že vzniklo z pův. o-hblý. Zánik h tu nastal podle něho podobným způsobem, jako zaniklo b v hynouti nebo p v usnouti. Bylo by podle toho tedy oblé to, co je samý oheb, samé zakulacení. Tento výklad není nový; podal jej už r. 1857 Martin Hattala v své »Srovnávací mluvnici jazyka českého a slovenského« na str. 282 a zároveň se slovem oblý vyložil podobným způsobem i vznik příd. jména náhlý z nahb-lý. Avšak dnes se vykládá vznik slova oblý jinak, a to způsobem, kterým je vysvětlil F. Miklosich. Podle něho vzniklo slovo oblý, známé ve všech slovanských jazycích, i v církevní slovanštině, z pův. *obvl’, jehož základem je oslabený kořen vel-; počáteční ob- je předpona dobře známá z mnohých jiných slov složených. Kořen vel- se v jiné podobě vyskytuje též v českém slovese valiti. Tento výklad opakuje také Gebauer v Hist. mluvnici 1, 438 a polský jazykozpytec Brückner v svém polském slovníku etymologickém. Že je to výklad správný, ukazují i podobná slova litevská apvalus, apalus.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 9, s. 286

Předchozí Mluvicí film

Následující Plnicí pero