Časopis Naše řeč
en cz

Bude využito příležitosti

[Drobnosti]

(pdf)

-

(O. S.) Slovesa, která mají v činném rodě předmět v genitivě, podržují genitivní vazbu zpravidla i v rodě trpném. Ve větě »bude využito příležitosti« má být tedy genitiv, neboť říkáme využíti čeho (nikoli co). Není správné, když se v takovéto větě změní neosobní vazba s genitivem v osobní vazbu s nominativem (»bude využita každá příležitost«); je sice pravda, že je to chyba dnes častá, avšak to z ní ještě nečiní vazbu spisovnou. Stejně chybné jsou i věty »město bylo dobyto« (místo správné vazby města bylo dobyto, srov. dobyli jsme města), »prach byl použit« (místo prachu bylo použito), »peníze byly nabyty« (místo peněz bylo nabyto), »byla dosažena branka« (místo bylo dosaženo branky) a pod.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 6-7, s. 215

Předchozí Beringrová

Následující Další potřebné