Časopis Naše řeč
en cz

Pápota

[Drobnosti]

(pdf)

-

(G. Kl.) Slovo pápota uvádí Kottův slovník v přirovnání »je jako pápota«, t. j. slabý, z mluvy východočeské (u Kunvaldu). V jiných nářečích (a také spisovně) by se slovo pápota v tomto významu nahradilo výrazy páperka, pápera (v některých krajích pápěrka, pápěra); přirovnání »dnes jsem jako pápera (pápěra)« má týž smysl jako uvedený příklad Kottův.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 4, s. 124

Předchozí Nesmírný

Následující Prsy, prsa