Časopis Naše řeč
en cz

Vyčerpávající

B—a.

[Drobnosti]

(pdf)

-

V Pražském ilustrovaném zpravodaji jsme nedávno čtli v lékařské hlídce tento článeček: »Otázka: Doporučoval jste v některém z minulých čísel léčbu Glycerofosfátem. Pokládáte ji za zcela vyčerpávající. To znamená, že vlastně škodí? — Odpověď: Co vás napadá. Chtěl jsem říci, že zcela postačí a že není třeba současně užívati jiného prostředku léčebného v tomto směru.« — Vida, dříve naháněli doktoři pacientům hrůzu latinskými slovy, ale, jak vidíme, česky to jde také.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 2, s. 64

Předchozí Topol

Následující Josef Beneš: Výslovnost příjmení na –sa