Časopis Naše řeč
en cz

Mne, mě

[Drobnosti]

(pdf)

-

(J. N.) V »Naší řeči« se matení těchto dvou tvarů vytýká za chybu proto, že normativní jazykové pomůcky, kterými se NŘ. řídí, dosud mezi oběma těmi tvary činí rozdíl. V Ertlově vydání Gebaurovy Mluvnice české z r. 1926 (I, 208, II, 142) se praví o 4. pádě jedn. č. zájmena výslovně, že se silnějšího tvaru mne užívá po předložkách a pod důrazem, kdežto slabšího tvaru jen kromě předložek a kromě důrazu. Podobně učí i Pravidla čes. pravopisu, kap. 42, i Gebaurova-Trávníčkova Příruční mluvnice (1930) 143. Podle toho je třeba rozlišovat mezi spojeními zavolal jsi mne a zavolal jsi mě, přišel jsi pro mne a přišel jsi mě navštívit a pod. — V Ertlově vydání Gebaurovy mluvnice z r. 1914 (II, 129) sice stojí, že se silnějších tvarů zájm. užívá po předložkách, pod důrazem i mimo něj, ale toto pravidlo sám Ertl, jak je vidět, opravil ve vydání pozdějším a uvedl je tak ve shodu se zněním, které mělo v původním vydání Gebaurově (II, 1890, 82).

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 2, s. 60

Předchozí Lidové výrazy

Následující Musiti