Časopis Naše řeč
en cz

Pozor na podmět!

Jaroslav Přikryl

[Drobnosti]

(pdf)

-

»Po dlouholetém zápase o svůj život vysvobodil Všemohoucí našeho drahého strýce, pana F. T., ředitele, z jeho utrpení dne 13. října 1933 a byl podle posledního přání drahého zesnulého zpopelněn.« (Nár. pol. 22. X. 1933.) Tak je to napsáno, ale na mysli měl pisatel patrně něco zcela jiného.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 1, s. 32

Předchozí Pořádek slov

Následující Přípona infinitivní