Časopis Naše řeč
en cz

Strýčkovi čtenáři z východní Moravy

[Hovorna]

(pdf)

-

(v. »N. Ř.« I, 46) »Vzorky jen proti předem zaslanému obnosu K 4.20 franko«: tomu snad ještě rozumíte? Ale copak tohle: »Předmluvu napsal a podepsal nikdo menší než D. Rizov, bulharský vyslanec to na pro čtyřspolek skutečně nejdůležitějším dvoře berlínském«. Abyste neřekli, že jsme si to jen na Vás vymyslili: je to z »Víd. Deníku« (3. března).

Naše řeč, ročník 2 (1918), číslo 5, s. 157

Předchozí »Slečna doktor«

Následující Zítra jdu do divadla