Časopis Naše řeč
en cz

Úředník

[Drobnosti]

(pdf)

-

Na str. 91 jsme podle přání čtenářů »N. Ř.« vytkli, že »Nár. Listy« stále píší úřadník, úřadní místo úřední, úředník atd. Než se tato poznámka dostala do rukou obecenstva, upozorňuje nás již zase jiný čtenář, že dne 27. března tentýž časopis dovedl ve třech denních zprávách vytisknouti 18krát slova úřadník a úřadnictvo. Dopřáváme místa i této poznámce: dokazuje jednak, že hláska a v [155]těchto slovích jest opravdu podstatným znakem nářečí Mariánské ulice, jednak, že se této zvláštnosti dostává pozornosti, jíž zasluhuje. Nové doklady lze nalézti v »Nár. L.« skoro každého dne.

Naše řeč, ročník 2 (1918), číslo 5, s. 154-155

Předchozí U vysokém stupni

Následující Při nejmenším, při nejlepším, nejméně, na nejméně atp.