Časopis Naše řeč
en cz

Řezati a — pilovati

X.

[Drobnosti]

(pdf)

-

Vytkněte novináři cokoli, vždy má na omluvu »zimničný chvat« práce své. Není však pochyby, že mnohou škaredost jazykovou i mnohý nesmysl zaviňuje nevědomost nebo nedbalost. Přeloží-li novinář německé »Meierhof« do češtiny »Meierův dvůr«, je to nevědomost i nedbalost. Pouhé nahlédnutí ve slovník, třeba jen Rankův, poučilo by překladatele, že Meierhof znamená poplužní dvůr, dvorec, dvůr hospodářský. Někdy však novinářský referát vám dokazuje, že pisateli není jasný ani pojem, že nemá zdání o nejprostším řemeslném výkonu, o užívání nástroje, o čemž by jej poučil nejposlednější čtenář, ať městský nebo venkovský. Ve zprávě denního listu dne 2. února o vylovené části lidské mrtvoly z Vltavy čteme větu: »Od trupu byly hořejší končetiny odpilovány, obratle byly propilovány«. To jest nesmysl. Vrah (v tomto případě vražednice), který se chtěl mrtvoly snáze a tedy po částech zbaviti a tím stopy zločinu zahladiti, jistě nepracoval pilníkem, kterým se mrtvoly nerozřezávají. Sáhl po domácí pilce, pilou pak se nepiluje, nýbrž řeže. — S tímto pilováním setkali jsme se v poslední dobu častěji v novinách, a vždy bylo toho slova nesprávně užito místo řezání, ježto běželo o manipulaci pilou.

Naše řeč, ročník 2 (1918), číslo 5, s. 154

Předchozí X.: Roubík, roubíkem zacpati ústa

Následující U vysokém stupni