dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Dělení slabik

[Drobnosti]

(pdf)

-

(ing. B. M.) Podle zásad určených v 13. kapitole Pravidel čes. pravopisu dělíme souhláskovou skupinu podle jejího původu, na př. pan-ský (pán-+-ský), hlás-ka (hlas-+-ka) atd. Nepoznáme-li, jak skupina souhlásková vznikla, přirážíme někdy celou skupinu souhláskovou k slabice následující, někdy ji dělíme. Podle toho není tedy vůbec možno dělit slovo Helmholtzova tak, že bychom příponu -ova oddělili od slabiky zvláštní, nýbrž musíme rozdělit Helm-hol-tzo-va.

Naše řeč, ročník 17 (1933), číslo 1, s. 30

Předchozí Z našich časopisů

Následující Lidová rčení