Časopis Naše řeč
en cz

Substantivum a sloveso

J. D.

[Drobnosti]

(pdf)

-

V NŘ. bylo již několikrát psáno o tom, že se v češtině máme vyjadřovati co možná konkretně, t. j. dávati přednost slovesům; němčina (a latina i francouzština) si naopak libují v tom, že hromadí substantiva, dávají přednost vyjadřování abstraktnímu. Názorný doklad toho posílá nám čtenář NŘ. V Českém slovu, v Nár. listech i j. denících byla dne 12. pros. 1931 tato vyhláška: »Tabáková režie, ve snaze lepší propagandy a zvýšení odbytu svých speciálních výrobků, odděluje tento prodej od prodeje běžných druhů kuřiva.« Lépe česky by tato vyhláška byla stylisována takto: Tabáková režie, chtíc své výrobky lépe propagovati a zvýšiti jejich odbyt, odděluje...

Naše řeč, ročník 16 (1932), číslo 6, s. 191

Předchozí Spáti na jedno ucho

Následující »Svéstojná cena«