dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Refuge

[Drobnosti]

(pdf)

-

Francouzským slovem refuge (po pražsku obyčejně vyslovovaným refúž m. r’füž) se označují vyvýšená místa uprostřed jízdní dráhy, zřízená pro chodce jako útočiště při přecházení ulice. Českého názvu pro toto zařízení dosud nemáme a také úřady, jak nám na telefonický dotaz laskavě oznámilo pražské policejní ředitelství, užívají francouzského termínu refuge. Pan Jaroslav Tišnov, známý český herec, vyzval před nějakým časem redakci NŘ., aby navrhla český překlad tohoto slova. Sám myslí, že by dobře česky zněl výraz bezpeč nebo bezpečka (na př. stál jsem na bezpečí, uskočil jsem na bezpeč a pod.). Slovo bezpeč, které by bylo patrně rodu ženského a skloňovalo by se podle vzoru duše, je takovou zkratkou jako Poříč, Mezihoř a pod. a mohlo by se snad ujmout. Ale o tom si netroufáme rozhodnout, neboť to je věc příslušných úřadů a také ovšem živého usu. Dosud jsme slýchali v pražském hovoru metaforické označení ostrůvek. Snad by i ono vystihovalo dostatečně představu refuge na rozdíl od vyvýšených nástupišť na stanicích elektrické dráhy a autobusů. Nevíme ovšem, zda by našim úřadům nevadilo jeho trochu domácké zabarvení a zda by nevznikaly potíže z toho, že by tu mělo smysl jen přenesený. První případ takového užití by to však nebyl (srov. na př. koleje, původně stopy vozu; chodník, pův. cestička, stezka, a pod.). Ve Věstníku žen. školství odborného XVII, 1930, č. 5, str. 15 se navrhuje nezdrobnělé znění ostrov (podle něm. Insel) s eventuálním přívlastkem uliční. Snad by nám mohly naše úřady samy říci své mínění o těchto námětech.

Naše řeč, ročník 16 (1932), číslo 6, s. 190

Předchozí Z našich časopisů

Následující Spáti na jedno ucho