Časopis Naše řeč
en cz

Křiklavý galicismus

[Drobnosti]

(pdf)

-

V Lidových novinách byl 5. dubna t. r. otištěn feuilleton R. Weinera »Jaro se leskne všemu navzdory«. Strojeně, se chtěnou duchaplností se tam vyprávělo o několika pařížských příhodách, také o jízdě autem kolem Paříže: Za mostem jsme vylezli. Dělalo to 25 franků. »Ano,« udělal Arnošt, když mu šofér vracel pětifrank. Zahloubal se nad pětifrankem. »Ano«, udělal ještě jednou, vraceje mu jej jako zpropitné. A utáhl krásný, červený šál... Sloveso dělati zastupuje, zvláště v pohodlné mluvě lidové, mnoho sloves jiných, ve franštině může míti faire celé desítky významů. Francouzům je il fit běžné i ve smyslu ‚děl, pravil‘. V hovorové češtině, v slangu, v některých nářečích také se říká na př.: a von si eště udělal: Nepudu! Ale je to triviální způsob vyjadřování a pařížského koloritu Weinerovu feuilletonu nepřidal.

Naše řeč, ročník 16 (1932), číslo 5, s. 159

Předchozí Lidová rčení

Následující Kutinovy uzenáče