Časopis Naše řeč
en cz

Pěšalec

[Drobnosti]

(pdf)

-

Naše úřední čeština XI, 28 píše: »V jednom listě byla zpráva nadepsaná »Automobilista a pěšalec«. Nebylo to však nic humoristického, jak nadpis sliboval, nýbrž vážná výzva k chodcům (»pěšalcům«), aby na zatroubení ustupovali před automobily na silnicích na stranu. Pisatel oné zprávy, sám automobilista, snad pozoroval, že se mu na troubení »pěšalci« hrnou doprostřed silnice. Proto snad je poctil titulem (název to přece není) »pěšalci«, ale zapomněl pojmenovat také ony řidiče automobilů, kteří troubením osvědčují svou neschopnost říditi automobily. Snad by vytvořil jméno »troubalec«? Není věru nic snazšího, než tvořit nová slova a »obohacovat« tak řeč.«

Naše řeč, ročník 16 (1932), číslo 3, s. 93

Předchozí Jos. Rejlek: Paďousy

Následující Plurál