Časopis Naše řeč
en cz

Oznámení

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

Klub moderních filologů v Praze pořádá kurs správné češtiny, a to každou středu od 7 do 9 hod. v VII. tř. reálky v Praze I., v Dušní ul. Přednáší prof. Přem. Hájek. Přihlášky na II. semestr, který se začíná v polovici února, se přijímají v učitelském ústavě v Křižovnické ul. anebo před každou přednáškou v reálce. Redakce Naší řeči doporučuje tento kurs svým čtenářům.

Naše řeč, ročník 16 (1932), číslo 2, s. 64

Předchozí Věřím na Boha

Následující Jaroslav Dvořáček: Nejčastější galicismy v novočeské skladbě, I.