Časopis Naše řeč
en cz

Sdělení redakce

Redakční rada Naší řeči

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

Z redakční rady Naší řeči vystoupil prof. dr. Václav Machek, neboť odešel jako docent Masarykovy university do Brna. Děkujeme mu srdečně za všechnu jeho dosavadní práci pro Naši řeč a prosíme ho, aby nám i dále zůstal věrným pomocníkem. — Nově do redakční rady NŘ. vstupují prof. dr. Kvido Hodura, ředitel Slovníku jazyka českého, a prof. dr. František Oberpfalcer.

Naše řeč, ročník 16 (1932), číslo 1, s. 32

Předchozí Znamenati

Následující Ferdinand Strejček, Redakce: Potřeba jazyka nad správnou logiku