Časopis Naše řeč
en cz

Zbytečná cizí slova

[Hovorna]

(pdf)

-

Ve velkém deníku českém čteme: Bylo vyprávěno, že stane se pokus zachrániti dra. Seidlera v čele kabinetu, který by se již přestrojil. Ale vzhledem na eklatantní projev nedůvěry vyslovené vládě a jejímu šéfu atd.

A teď si pomyslete venkovského českého čtenáře, kterak sedí nad slovem a přemítá, co jest eklatantní. Český domkář, hospodářský úředník, hlídač trati, listonoš, ponocný, městský radní, ba i mnohý učitel atd. Nejsou-liž noviny psány a vydávány pro celý český národ, pro každého jeho příslušníka, jemuž se nedostalo klasického vzdělání, jenž neumí francouzsky, nemá po ruce naučného slovníku? Znělo by hůře, kdyby mu český novinář napsal: pádný, skvělý, okázalý, důrazný projev nedůvěry?

Naše řeč, ročník 2 (1918), číslo 4, s. 126

Předchozí Výraz

Následující Listárna