Časopis Naše řeč
en cz

Sobota

[Drobnosti]

(pdf)

-

(K. L.) Jména místní, jejichž základem je jméno některého dne (býval to den tržní), jsou rozšířena i na území českém. Na př.: Sobotka a Sobotice (u Čes. Dubu), Úterý, něm. Neumarkt (u Bezdružic na Plzeňsku), Střídka, zdrobnělina ze Středa (u Volyně), Pátek (u Loun, a druhý u Poděbrad), Neděliště (u Hradce Králové). Mýlí se tedy Škultéty (Slov. Pohľ. 1928, str. 327, tvrdí-li, že o příbuznosti nebo někdejším sousedství Slo[236]váků se Slovinci svědčí mezi jiným i osady nazvané podle jmen dní, Pondelok (v Malém Hontě), Streda, Štvrtok (na Spiši), Sobota i Nedelište, Sobotište, a že takovýchto jmen není nikde jinde v Slovanstvu než a Slováků a Slovinců. Naopak, takováto jména se vyskytují stejně na území českém jako na území slovenském, jsou svědectvím, že ve způsobu pojmenovávání osad jsou shody mezi námi i Slováky, a novým důkazem naší obapolné příbuznosti a původní jednoty.

Naše řeč, ročník 12 (1928), číslo 10, s. 235-236

Předchozí Rýsek

Následující Stoklasa