Časopis Naše řeč
en cz

Rozžehati

[Drobnosti]

(pdf)

-

(K. Š.) je tvar nesprávný místo rozžíhati. Sloveso, o něž tu běží, je opětovací tvar slovesa rozežhu, rozžéci, které bylo v nč. nahrazeno slovesem rozžehnu, rozžehnouti podle II. třídy. Tvary slovesa žhu jsou všechny (kromě infinitivu, který má kmen žeg-) z kmene ž’g-; proto podle jerového pravidla byly tu tvary žhu, ale rozežhu (z roz’ž’g-), žehl (z ž’gl’), rozžehl (roz’ž’gl’), žhla (ž’gla) a pův. asi také rozežhla (roz’ž’gla) jako všel, vešla a p. Sloveso opětovací je utvořeno z kmene žeg- zdloužením kmenové samohlásky e ie í (jako vyberu a vybierati, nč. vybírati a p.) a znělo tedy v starším jazyce žiehati, rozžiehati (sviecě rozžiehati kázala Pass. 380 a j.), v nč. žíhati, rozžíhati. Vedle toho bylo k slovesu rozžehnouti, rozežhnu utvořeno iterativum podle VI. třídy (jako pozdvihnu — pozdvihovati a p.) rozžehovati (oněm básniem, jimiž smilní viecě sě v svém smilstvě rozžehují Štít. uč. 5a), zažehovati a p. Matením obou forem opětovacích (rozžíhati rozžehovati) vyskytuje se pak u spisovatelů neumělých také tvar rozžehati. Je to tvar chybný a papírový; v živém jazyce lidovém jsou jen tvary správné, žíhati, rozžíhati.

Naše řeč, ročník 12 (1928), číslo 7, s. 167

Předchozí Poslouchati něčemu

Následující Starozákonný

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1