Časopis Naše řeč
en cz

Z kanceláře Slovníku jazyka českého

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Za druhé pololetí roku 1927 (srov. NŘ. 11, 188) byly pro Slovník rozepsány na lístky tyto knihy a spisy: 1812 Štěpánek, Obležení Prahy od Švédů, Nebezpečné sousedství aneb Krejčí Divíšek, Frydolín aneb Cesta do železných hutí (Jan., Pch.); Palkovič, Týdenník (Pch.); 1819 Javůrek, Rozličná poučování křesťanská na neděle přes celý rok I 1820, II (Pch.); 1820 Hýbl, Nešťastná Zuzanka (Pch.); 1826 Rozličnosti Pražských novin (Hof.); 1828 Časopis pro katolické duchovenstvo I; Tomsa, Klaurenovy Povídky VI; Marie Antonie, Myrrhový věneček (Hen.); 1838 Časopis Českého museum XII; Zahradník, Nedělní kázání I, II; Pichl, Cervantesovy Novelly (Ře.); Jan z Hvězdy, Ballady, romance, pověsti a legendy 1843, Písně a jiné drobné básně 1843, Jarohněv z Hrádku I—III 1843, Mastičkář I, II 1845, Harfenice 1845, Drobné povídky I 1845, II 1847 (Mš.); 1844 Štulc, Padesáte bájek (Hz.); 1846, Pražský posel; Klácel, Bajky Bidpajovy I (Pol.); 1848 Zbraslavský Lesage, Gil Blas I, II; Kampelík, Duch ústavy; Brauner, O robotě a vykoupení se z roboty; Doucha, Kratinké povídky o nakládání se zvířaty (Rej.); 1849 Tomek, Děje university Pražské: Tomíček, Děje anglické země (Pav.); 1850 Klicpera, Poslední prázdniny; Klácel, Bajky Bidpajovy II; Filípek, Paličové; Doucha, Bludičky; Furch, Písně a ballady z války uherské (Ho.); 1853 Štúr, O národních písních a pověstech plemen slovanských; Hajniš, Kopřivy (dopl.), Povídálek, Štěbetálek; Krolmus, Příchod slova Páně od Východu na Západ z Jerusalema na Levý Hradec v Čechách; Rittesberg, Jaromíra Radimská; Herm. Jireček, Novelly; Doucha, Schránka dobrého naučení; Nebeský, Králodvorský rukopis; 1857 Krolmus, Poslední božiště Černoboha (Ča.); 1857 Koubek, Sebrané spisy I—III, IV 1859 (Sto); 1863 Frič-Krasiňski, Iridion; J. J. Kolár-Goethe, Faust; J. V. Jahn, Růženec; Pravda, Malá trpitelka; Dvorský, Drahomíra (J. St.); 1871 Bozděch, Baron Goertz (dopl. Koš.); 1879 Čech, Povídky, arabesky a humoresky II, III 1880, IV 1883 (Mý.); Herrmann, 1884 Historie o doktoru Faustovi, 1886 Pražské figurky II, 1888 Drobní lidé I—II, 1883 Z pražských zákoutí, 1891 Manželova přítelkyně, 1898 Otec Kondelík a ženich Vejvara, 1902 Pražské ghetto (Šť.); 1889 Herben, Do třetího i čtvrtého pokolení (Hal.).

K excerpování těchto spisů přispěli pp.: V. Čapek (Ča.), ředitel cukrovaru v. v. v Čelákovicích, 11.518 lístky; J. Haller (Hal.), profesor reál. gymn. v Ústí n. L., 22.975 l.; Dr. A. Hendrych (Hen.), profesor v Hranicích na Mor., 6.388 l.; J. Hofman (Hof.), prof. gymn. v Praze, 9.956 l.; A. Holas (Ho.), ředitel gymn. v. v. v Brně, 12.193 l.; J. Honza (Hz.), prof. v. v. v Praze, [43]1.374 l.; † J. Jankovský (Jan.), prof. gymn. v Žižkově, 5.000 l.; A. Košťál (Koš.), říd. učitel v. v. na Žižkově, 567 l.; F. Maštera (Mš.), asist. drah v. v. v Třebíči, 12.398 l.; dr. V. Mostecký (Mý.), prof. gymn. v Jindřichově Hradci, 12.193 l.; J. Pavlík (Pav.), prof. v. v. v Praze, 9.990 l.; F. Pich (Pch.), gymn. ředitel v. v. na Smíchově, 4.729 l.; F. Poledne (Pol.), prof. gymn. v Náchodě, 15.047 l.; V. Rejman (Rej.), řed. škol v. v. v Železnici, 4.620 l.; B. Řezáč (Ře.), prof. gymn. v N. Bydžově, 15.492 l.; J. Starý (J. St.), odb. učitel v Petřkovicích na Hlučínsku, 6.816 l.; F. Stocký (Sto.), taj. Akad. domu v Praze, 16.710 l.; J. Šťuřík (Šť.), učitel v Polešovicích na Mor., 14.038 l.

Úhrnem přibylo od 1. září do 31. prosince 1927 lístků 180.559, za celý rok 1927 tedy 320.410.

Naše řeč, ročník 12 (1928), číslo 2, s. 42-43

Předchozí Pavel Janota (= Václav Ertl): Duch Indie

Následující Doslati