Časopis Naše řeč
en cz

Zušlechťovati

[Drobnosti]

(pdf)

-

(J. S.) je slovo právě tak dobré jako ušlechťovati; první z nich je nedokonavý tvar k slovesu zušlechtiti, druhé k slovesu ušlechtiti, mezi nimiž není podstatného rozdílu leda ten, že sloveso ušlechtiti (s odvoz. příd. jménem ušlechtilý) je starší. Ke vzniku složenin zušlechtiti, zušlechťovati s další, na pohled zbytečnou předponou z- dalo si podnět právě příd. jméno ušlechtilý. Jako z příd. jm. úrodný bylo utvořeno příd. jméno zúrodniti s významem ‚učiniti úrodným‘ a p., tak asi také volnou analogií utvořeno k příd. jménu ušlechtilý (na př. ušlechtilý štěp) v témž oboru ze slovesa ušlechtiti nové sloveso zušlechtiti = ušlechtilým učiniti, zušlechťovati.

Naše řeč, ročník 12 (1928), číslo 1, s. 24

Předchozí Řeporyje

Následující Josef Zubatý: Namšiti, namšívati, námech