dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

»Místo ke hře«

[Drobnosti]

(pdf)

-

O přípravách k mírovému jednání německému s Rumunskem jsme čtli 27. února v »Nár. Listech« článek přeložený z němčiny, který zrovna oplýval germanismy. M. j. tam stálo: »Naše vláda poskytne v Rumunsku pro jednání jen tolik místa ke hře, mnoho-li bezpodmínečně potřebuje«. Ta »hra« ve válce po všech překvapeních, jež světu již způsobila nynější válka, byla by přece jen něco, co by nikdo nedovedl srovnati se zdravým rozumem. Na štěstí zkušenější čtenář ví, že takovým nesmyslům nejlépe porozumí, přeloží-li si je do němčiny, a domyslí se již, že německá předloha měla »Spielraum«. Čech by řekl »tolik vůle«, »tolik volnosti«; ale to by ovšem znělo příliš po česku.

Naše řeč, ročník 2 (1918), číslo 4, s. 117

Předchozí Fascikul

Následující Polská jména na -ski