Časopis Naše řeč
en cz

Fascikul

[Drobnosti]

(pdf)

-

Užíváme-li cizích slov, aspoň bychom si je měli přejímati přímo z jazyka původního, ne prostřednictvím jiného jazyka cizího. V našich úřadech a advokátních kancelářích stále se vytahují a ukládají jen »fascikly«: fascikl je znění, jehož nabylo latinské slovo fasciculus (svazek) v ústech německých, a nedovedeme-li říkati místo toho po česku na př. »svazek«, měli bychom říkati aspoň fascikul (tak píše na př. S. Čech v povídce »Jestřáb contra Hrdlička«). »Svazek« bylo našim předkům asi totéž, co fasciculus; říkali tak na př. rozličnému zboží v jedno svázanému (byly svazky uzených ryb, plechů, česneku, nití, koudele atp.); Jungmann má také rukopisný doklad, kde je řeč o svazku listů, tedy asi o »fascikulu«, Dobrovský má »svazek« v témže významě v slovníku; také o svázané knize se tak totéž slovo objevuje již u Štítného. — Blíženec slova fascikl je artikl: toto slovo žije snad ještě v domácí mluvě obchodnické o rozličných předmětech obchodních; naši předkové říkati »artikul« (nebo po česku »kus« atp.) článkům smluv a podobných věcí. »Artikl« asi brzy vypudí rostoucí národní uvědomění našich obchodníků; »fenyklu« nebo »fenyglu« (z lat. foeniculum německým prostředím) se asi nezbavíme. — Monokl a binokl jsou slova francouzská (monocle, binocle).

Naše řeč, ročník 2 (1918), číslo 4, s. 117

Předchozí Douša

Následující »Místo ke hře«