Časopis Naše řeč
en cz

Naše úřední čeština

Redakční rada Naší řeči

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

List pro očistu a tříbení české řeči úřední.

»Naše úřední čeština« dovršuje letos svůj desátý ročník. Toto jubileum je pro nás milou příležitostí, abychom své opravdu sestersky věrné pomocnici blahopřáli k tomu, co už vykonala a co ještě v budoucnosti vykoná. Je-li dnes v našich úřadech přece jen víc porozumění pro český jazyk než před desíti lety a dříve, je to z největší části zásluha »Naší úřední češtiny«. Od počátku vytrvale věnovala pozornost a práci všemu tomu, čím byla úřední řeč zamořena, a trpělivě se v svých výkladech i výtkách stále znovu vracela k těm chybám, které se držely zvlášť houževnatě. Pro lidi s jemným citem jazykovým to jistě nebyla práce příjemná, když se musili ustavičně brodit v samém jazykovém kalu. Ale byla to práce nesmírně důležitá a užitečná, neboť její zásluhou dnes přece už tu a tam v té bažině jazykových zmatků vyvěrá čistý pramen neporušené řeči — i v aktech úředních. A z toho praménku se ozývá krásný slib, že jednou vyroste ve velkou řeku, která bude šumět do našeho budoucího života, a bude šumět opravdu po česku. Je ovšem třeba, aby ti, kteří se dali do služeb jazykové čistoty, neskládali zbraně příliš brzy a aby své úsilí počítali ne na desítiletí, ale na celé generace. Tři sta let se náš jazyk kazil, nelze jej tedy spravit za pouhých deset let. A proto přejeme redakční radě »Naší úřední češtiny« do nových desítiletí mnoho nové trpělivosti a statečnosti.

Naše řeč, ročník 15 (1931), číslo 10, s. 237

Předchozí Jiří Haller: Milý a milostný jazyk

Následující Jiří Haller: Z našich časopisů