Časopis Naše řeč
en cz

Listovati

[Drobnosti]

(pdf)

-

(V. V.) V referátě o Nezvalově knize bylo sloveso listovati vytýkáno za chybu právem, stejně jako i dříve už na mnoha jiných místech Naší řeči. Je to totiž nová, mechanická a zbytečná napodobenina něm. slovesa blättern. Je pravda, že tu nevystačíme s výrazy prohlížeti, přehlížeti, pročítati vždycky, neboť někdy mívá něm. sloveso blättern ještě i jiné odstíny významové, na př. bráti list (nebo listy) za listem a obraceti. Ale i pro všechny tyto a podobné významy máme dobré a výstižné výrazy domácí, na př. obraceti, převraceti listy, přemítati listy, probírati se listy, stránkami knihy, probírati se knihou atd. Před slovesem listovati mají tu velkou výhodu, že představu, o niž jde, vyjadřují mnohem přesněji, takže je jimi možno podrobně vystihnouti všechny ty jemné odstíny, které jsou zmateny a setřeny v nečeském výraze listovati (»listovati v knize« může znamenat nejen obraceti v ní listy, nýbrž i obraceti je a prohlížeti, přečítati, zběžně se seznamovati s obsahem a pod., ale určit tu přesný význam bývá zpravidla nemožné; je tu tedy významová nejasnost a neurčitost, která už sama činí ono sloveso nepotřebným). A hlavní výhoda těch slov, která jsme uvedli jako náhradu něm. slovesa blättern, je ovšem to, že jsou to slova opravdu česká; »listovati« slovo české není.

Naše řeč, ročník 15 (1931), číslo 6, s. 142

Předchozí Bílá Rus

Následující Městec Králův