Časopis Naše řeč
en cz

Zabýti

[Hovorna]

(pdf)

-

(10, 160) V článečku o tomto slově v předešlém sešitě NŘ. jsme spisovateli A. C. Norovi, autoru Bürkentalu, nevědomky ukřivdili, pokládajíce jeho výraz »zabylo mu toho líto« za nový doklad oblíbeného dnes šablonovitého tvoření sloves jako zazáviděl, zazmítal se atd. Román Norův má dějiště ve Slezsku, kde rčení »zabylo mu toho líto« žije jako výraz lidový (Bartoš, Sl. dial. 518). Z řeči lidové přešel tento výraz (jako některé jiné ještě) do jazyka našeho autora. Proto svou výtku odvoláváme.

Naše řeč, ročník 10 (1926), číslo 6, s. 192

Předchozí Troja

Následující Zlatá neděle