Časopis Naše řeč
en cz

Dělení výrazů předložkových

[Hovorna]

(pdf)

-

O dělení výrazů předložkových platí totéž pravidlo, jako o dělení slov vůbec. Slova, která se nevejdou na konec řádku celá, dělíme podle jejich slabičného složení. Jde-li o pád předložkový, můžeme odděliti předložku od pádu s ní spojeného jen tehdy, je-li to předložka slabičná, na př. na — zemi, ve — dvou; předložek neslabičných však od první slabiky následujícího jména neoddělu[93]jeme; dělíme tedy na př. s pa- pírem (nikoli s — papírem), v ok- ně (nikoli v — okně) atd. Naši sazeči se tímto pravidlem skutečně také řídí.

Naše řeč, ročník 2 (1918), číslo 3, s. 92-93

Předchozí Děhylov, Hlučín

Následující Dle, podle, vedle