Časopis Naše řeč
en cz

Obdati

[Drobnosti]

(pdf)

-

V I. ročníku »Naší Řeči« (na str. 91.) jsme vykládali o tomto šeredném slově, kterým naši přírodopisci překládají něm. umgeben. »A protože nic není tak šeredného, aby se nemohlo uhnízditi v nynější češtině naší, je docela možno, že toto slovo se z mluvy přírodopisné přenese do denního tisku a na ulici«: tak jsme tenkrát prorokovali. A zdá se, že jsme neprorokovali špatně. V odpoledníku »Nár. Politiky« dne 27. pros. 1917 čtlo se o amerických železničních mostech přes moře: »jejich pilíře jsou zapuštěny hluboko do korálových útesů, pouze obdány ohromnými [62]massami betonovými«. I zde by se Čech spokojil slovesem obložiti, anebo, chtěl-li by se vyjádřiti určitěji, řekl by, že jsou pilíře upevněny betonem.

Naše řeč, ročník 2 (1918), číslo 2, s. 61-62

Předchozí Nadejíti

Následující Josef Pazourek, R.: Obchod »s něčím, v něčem, něčím«