Časopis Naše řeč
en cz

Sdělení redakce

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

Na dotazy pp. čtenářů »Naší Řeči«, jež jsou zajímavé obecně, odpovídáme zvláštními Článečky v »Drobnostech« anebo v »Hovorně«; »Listárně redakční« zůstavujeme toliko odpovědi důležitosti osobní.

Zevrubný Rejstřík k ročníku I. bude se z důvodů technických rozesílati až s 2. číslem II. ročníku »Naší Řeči«.

Naše řeč, ročník 2 (1918), číslo 1, s. 32

Předchozí Jungmannův Slovník

Následující Jindřich Vodák: Sloveso „dáti“