Časopis Naše řeč
en cz

Kunovice — kunovský

[Hovorna]

(pdf)

-

Dodatkem k výkladu podanému na str. 286 I. roč. »Naší Řeči« o přídavných jmenech tvaru kunovský (z Kunovic), vsatský (ze Vsetína) a p., oznamuje nám jeden z našich čtenářů z Chropyně na Moravě, že podobným způsobem od jména Kyselovice je utvořeno příd. jm. kyselovský, od Cetechovice — cetechovský, od Kojetín — kojetský. Na dotaz, jak potom tvořiti příd. jména od místních jmen Skaštice, Honětice, Hoštice, Těšňovice, Kvasice, Střížovice, by ovšem nejlepší odpověď mohl dáti tazatel sám, neboť jsa z toho kraje, má možnost zjistiti poslechem, říká-li lid těšňovský či těšňovický, honětský či honětický atp. Čeština knižní tvořila by ovšem přídavná jména od těchto jmen místních patrně jednostejně podle vzoru Pardubice — pardubický, Budějovice — budějovický, tedy skaštický, honětický, hoštický, těšňovický, kvasický, střížovický.

Naše řeč, ročník 2 (1918), číslo 1, s. 32

Předchozí Vápnodusík, železobeton

Následující Komolení místních jmen