Časopis Naše řeč
en cz

Lajdák, ledaják

J. M.

[Hovorna]

(pdf)

-

(6, 88) Nevím sice, zdali ve spisovné řeči užívá slova »ledaják« toliko V. K. Jeřábek, slovo toto však žije v živé mluvě, aspoň v okolí Brna (na př. v Střelici), nejčastěji s příd. jm. ledajaký. Jak často slyšeti v dialektě: »Te ledajáko ledajaké« (ty ledajáku ledajaký)!

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 10, s. 318

Předchozí Firma

Následující Maslouch