Časopis Naše řeč
en cz

Lajdák, ledaják

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. Č.) Lajdák je asi slovo litevské (laidókas, zpustlík), jež k nám přišlo z polštiny (lajdak, lajda), snad v době dosti nedávné (Jungmann ho nezná); přidělali jsme k němu sloveso lajdat (zahálčivě se potloukati). Podle něho snad utvořeno slovo ledajak (lajdák, nedbalec; ledajáctví), jehož užívá V. K. Jeřábek v svých drobných obrázcích; v živé mluvě sotva žije a již proto nevěříme, že by z něho byl vznikl tvar lajdák.

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 3, s. 88

Předchozí Kolek

Následující Ne… jen