Časopis Naše řeč
en cz

Varkule

[Hovorna]

(pdf)

-

K výkladu Jankovu (6, 76) o vzniku názvu varkule, varhule z něm. Wargel oznamuje nám p. uč. Fr. Drdacký z Hankovic, že na jižní Moravě říkají těmto švestkovým knedlíkům guliváry, gulivárky (na př. v Šitbořicích na Hustopečsku). Název ten zaznamenala také z téhož kraje A. Šebestová v svých Lidských dokumentech s významem »švestkové knedlíky« n. »koláčky podobné šulancům a nadívané švestkami«. Souvislost s varkulemi, vargulemi zdá se nepochybná, a je-li správná tato domněnka, bylo by slovo guliváry dokladem, jak lidová etymologie přesmyknutím přibližuje cizí slovo domácímu pokladu jazykovému. Podnětem k tomu ovšem bylo patrně slovo »gule«, kterého se v témže kraji užívá rovněž na označení švestkových knedlíků.

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 9, s. 287

Předchozí Týž

Následující Vlach