Časopis Naše řeč
en cz

Státi

[Hovorna]

(pdf)

-

(F. D.) »Das II/24 Feldbataillon steht marschbereit den 25. III. 1922 um 6. Uhr an der Strassengabelung südwestlich Hosau.« Jde-li o rozkaz, jak se podobá, lze jej česky vyjádřiti: 11/24 polní prapor má státi [286]hotov k pochodu (na pochod) a pod. tam a tam, anebo důrazněji: »bude státi.« Sloveso státi není v tomto případě nesprávné; o postavení vojenských oddílů se ho užívalo velmi často. Překládati »stojí v pochodové pohotovosti« jest snad zbytečné lpění na německé předloze, leda by to byl termín odborný, vyjadřující více než »připraven k pochodu«. — Výzvědná hlídka je výraz správný a najisto lepší než ruská »rozvědka«; »přezkumná, výzkumná hlídka« je něco jiného než »výzvědná«: »přezkumná, výzkumná« jde něco přezkoumat, vyzkoumat (na př. povahu terénu a p.), »výzvědná« jde na výzvědy (kde leží nepřítel, jak je silen a p.).

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 9, s. 285-286

Předchozí Přednosta

Následující »Třebí«