Časopis Naše řeč
en cz

Nežit

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. H.) je slovo staré, v češtině odedávna často doložené, vždycky v tvaru nežit (nikoli nešit). Jest odvozeno z kmene téhož, který je v slovese žíti (a stupňovaný v slovese hojiti), a znamenalo původně asi nemoc bez určitého vymezení, jak svědčí významy toho slova v různých jazycích slovanských, zejména asi nemoc (nebo nezdravou část těla), která se těžko hojila. V češtině se ustálil význam »vřed, furunculus«. Lidový tvar »nežid« vznikl spojením tohoto slova, lidovému výkladu etymologickému nedosti jasného, se slovem »žid«.

Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 4, s. 126

Předchozí Nedílný, nedělitelný

Následující Zvěstování