Časopis Naše řeč
en cz

Sázava

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. J.) jest jméno utvořené příponou -va, častou ve jménech řek a potoků, jako Svitava, Kujava a p. Je to vlastně přípona adjektivní, kterou se tvořila příd. jména zvláště od sloves s kmenem -a nebo -i, na př. lhavý, lákavý, pálivý a p. Od kmenů slovesných se přenáší — často v rozšířeném tvaru -avý, -ivý — i ke kmenům jmenným, na př. krvavý, bolavý, červivý. Toho tvaru jsou i jiné další názvy řek, jako Jihlava, Litava, Rusava, Oslava slovo spojuje se strus. gajati »krákati«, rus. gaj »krákot, křik, hluk«, stind. a j. Podle toho je jméno Sázava utvořeno z kmene sáza-, který je v slovese sázeti, a znamenalo by řeku sázející (se). Totéž jméno má i přítok Moravy, na němž leží Lanškroun.

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 8, s. 253

Předchozí Procházka

Následující Sierra