Časopis Naše řeč
en cz

Kubín

[Hovorna]

(pdf)

-

(V. K.) Toto příjmení vzniklo asi ze jména Kouba, Kuba (= Jakub) způsobem, o němž jsme vykládali IV, 302; a stejně asi sloven. místní jméno téhož znění (pův. Kubův dvůr, hrad). S těmito jmény souvisí ovšem příjm. Kubinský (Kubinzky a p.), jež, jako Jičinský, Radotinský a j., krátkým i vystihuje lidovou výslovnost jičinský, karlinský atd., což píšeme a v pečlivější řeči vyslovujeme s í. — Mařík je (přes Gebaurovy pochybnosti v Slovn.) pův. domácký tvar křt. jm. Mauricius, Mořic. V stč. překladech k lat. hymnům z 15. st. se překládá »in hoc se Mauricius maurum diffitetur« slovy »v tom sě Mařík múřenínóm odpierá« (L. fil. 23, 117) a jsou i doklady listinné, že se táž osoba jmenuje jednou Mauricius a pod., po druhé Mařík (v. na př. Tomek v sezn. jmen k Zákl., Soukup v progr. rakovn. reálky z r. 1916, Hujer v List. fil. 43, 444).

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 7, s. 220

Předchozí Klapati

Následující Milavče

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1