Časopis Naše řeč
en cz

Než aby…

[Drobnosti]

(pdf)

-

(A. B.) Že je než aby… správné jen při řídící větě s komparativem, věděl již Jungmann, a již první vydání Brusu ví, že při řídící větě s positivem, doplněným příslovcem příliš (nebo jiným slovem podobného významu) má býti pouhé aby… Správná věta tedy je »větší jest nepravost má, než aby mi odpuštěna býti mohla« (Kral.), nesprávné je psáti »příliš veliká jest nepravost má, než aby…«. Příčina je v tom, že než je spojka srovnávací, která je na místě jen, kde se dvě věci spolu srovnávají (v oné větě z bible se srovnává velikost nepravosti s možností odpuštění). Naučili jsme se v takovýchto větách klásti napořád než od Němců; němčina svým als nešetří rozdílu, který zde máme my. Jako nemá býti než aby… za větou s příliš (bez komparativu), nemá býti ani za větou, v níž podobně stojí dost. Není tedy správná věta »obecenstvo má dost barů, než aby muselo zamořovat svým neklidem i léčebné ústavy«; správně má býti »aby nemuselo…«. Mezi větami s příliš a větami s dost je ovšem významový rozdíl, který se jeví v potřebě nebo zbytečnosti záporu ve větě s aby. Slovo příliš naznačuje překážku představy, naznačené větou vedlejší, slovo dost její možnost. Odtud rozdíl mezi větami »je příliš hloupý, aby tomu rozuměl« — »je dost hloupý (hloupý dost), aby tomu nerozuměl«; »je příliš chytrý, aby potřeboval poučení« — »je dost chytrý, aby nepotřeboval poučení«. Věta shora uvedená by tedy správně zněla: »Obecenstvo má dost barů (barů dost), aby nemuselo zamořovat svým neklidem i léčebné ústavy«.

Naše řeč, ročník 14 (1930), číslo 9-10, s. 223

Předchozí Navlékáme jehlu?

Následující O co jde?