Časopis Naše řeč
en cz

Oznámení

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

Klub moderních filologů v Praze oznamuje, že pořádá kurs správné češtiny, a to vždy ve středu od půl 7. do půl. 9. hod. večer v VII. tř. reálky v Praze I. v Dušní ul. Přednáší dr. Jiří Haller. Školné za jeden semestr kursu činí 57.— Kč. První semestr trvá od 1. října do 15. února, druhý od 16. února do 30. června. Začátek letošního kursu je ve středu dne 1. října 1930. Redakce Naší řeči doporučuje tento kurs svým čtenářům. Přihlášky se stále ještě přijímají.

Naše řeč, ročník 14 (1930), číslo 8, s. 188

Předchozí Posvícení

Následující Jiří Haller: Obchodní čeština