Časopis Naše řeč
en cz

Z Kanceláře Slovníku jazyka českého

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Od 1. listopadu 1929 do 30. dubna 1930 byly do Slovníku odevzdány tyto úkoly: 1. V. M. Kramerius: Cirkulární spis pana z Háje 1782, Kniha Josefova 1784, Křesť. domovní postila 1785, Noví čeští zpěvové 1788, Nový kalendář tolerancí 1789, 1790, 1792—1796, Laudonův život 1789, Letopisové trojánští 1790, Ezop 1791, Vypsání smrti Marie Antonie 1793, Rybrcol 1794, Básně o čarodějnicích 1794, Čarodějnice Megera 1795, Jana Smitha, Pravdivé příběhy 1798, Zdeněk ze Zásmuk 1799, Ferdinand a Kalista 1799, Histor. vypsání vel. Mogulského císařství 1803, Histor. vypsání, kterak Amerika vynalezena byla 1803, Dobrá rada 1803, Cesta do Arabie 1804, Druhý díl Indie 1804, Zrcadlo šlechetnosti 1805. 2. V. M. Kramerius: Povídačky k poučení 1808; Neděle: Náboženství ve výkladech I., II. 1808 a III., IV. 1809; Ryba: Kancionálek 1808; Šedivý: Maran a Onýra 1808. 3. Prvotiny 1813. 4. Presl: Lučba. 5. Chocholoušek: Černohorci 1844. 6. Chocholoušek: Cola di Rienzi 1856 (1—3), Sňatek z nenadání 1856, Hrad I., II. 1860, Jih I. a II. 1863, III. 1864. 7. Pravda: Duševní zábava 1859, František Pometlář 1860, Sebrané spisy I.—IV. 1871—1877. 8. Šafařík: Základové chemie I. 1860. 9. Zlatá Praha I. 1864. 10. Světlá: Na úsvitě 1865; Vlček: Soběslav 1865; Rarášek 1865. 11. Šmilovský: Básně 1874; Sládek: Bret Harte, Kalifornské povídky 1874; Havlasa: V družině dobrodruha krále I. 1874. 12. Pokorný: Z jarních luhův 1874, Básně 1877. 13. Podlipská: Dětská svornost 1875, Kouzla na horách 1875. 14. Stroupežnický: Humor. čtení 1875; Kapper: Gusle 1875; Havlasa: Kněz Jan 1875, V družině dobrodruha krále II. 1875. 15. Světlá: Nemodlenec 1878, Spisy [134]II. 1878, Kresby z Ještědí 1880, Spisy III. 1882, Spisy IV. 1883, Spisy V. 1887, V hložinách 1887, Upomínky 1888, Z literárního soukromí 1898. 16. Šmilovský: Parnassie 1880, Starý varhaník 1880. 17. Třebízský: Pan Zikmund z Boršic 1881, Trnová koruna 1881, Z letopisů sázavských 1881, Na Štítném 1881, Ze zapomenutých pamětí 1882, Bludné duše 1882, Martin Puškar 1882, Zábořský vladyka 1883, Královna Dagmar 1883, Stezkami našich dějin 1884, Povídky starověké 1884, Výměnkáři 1884, Spisy I.—X., XII.—XV. 1884—1888. 18. Vrchlický: Z dîvânu Hâfize 1881, Pátý květen (Manzoni) 1884, Hebrejské melodie (Byron) 1890, Atlantis (Verdaguer) 1891, Havran (Poe) 1891. 19. Šubert, Probuzenci 1882. 20. Podlipská: Dva rodokmeny 1883. 21. Heyduk: Za volnost a víru 1883, Oldřich a Božena 1883, Hořec a srdečník 1884, Na přástkách 1884, Pod Vítkovým kamenem 1885, Písně 1885, Zaváté listy 1886, Běla 1886, Píseň o bitvě u Kressenbrunu 1888, Šípy a paprsky 1888, Obrázky 1888. 22. Lier: Novely I. 1883. 23. Podlipská: Staří a mladí 1884. 24. Podlipská: Panímámin duch 1885. 25. Lier: Feuilletony I. 1885. 26. Podlipská: Na prahu života 1888. 27. Herben: Moravské obrázky 1889, Na dědině 1893, Deset let proti proudu 1898, Hostišov 1907. 28. Mrštík: Paní Urbanová 1889. 29. Heyduk: Na vlnách 1890, Bohatýři 1894, Na potulkách 1894, Ptačí motivy 1897, Nové cigánské melodie 1897, Tři zkazky 1898, Dumy a dojmy 1899. 30. Klostermann: V ráji šumavském 1893, Za štěstím 1895, Skláři 1895. 31. Klostermann: Ze světa lesních samot 1894, V srdci šumavských hvozdů 1896, Bílý Samum 1903, Světák z Podlesí 1905, Ve světlech a stínech Babelu 1907, Ze šumavského Podlesí 1908, Žichovičtí půlpáni 1914, Mrtví se nevracejí 1915. 32. Podlipská: Dvě novely 1896. 33. Theer: Háje, kde se tančí 1897, Výpravy k já 1900, Pod stromem lásky 1903, Úzkosti a naděje 1911, Faethon 1916, Všem na vzdory 1916. 34. Jirásek: Domů a jiné obrázky 1897, M. D. Rettigová 1901, Jan Žižka 1903, Gero 1904, Lucerna 1905, Samota 1908. 35. Sezima: Kouzlo rozchodu 1898. 36. Toman: Pohádky krve 1989, Torso života 1902, Melancholická pout 1906, Sluneční hodiny 1913, Básně 1918, Měsíc 1918, Básně 1925, Stoletý kalendář 1926. 37. Baar: Nalezeno na cestě všedního života 1901, Rodnému kraji 1903, Pro kravičku 1905, Několik povídek 1907, Mžikové obrázky I. 1909. 38. Sezima: Passiflora 1903. 39. Šrámek: Sláva života 1903. 40. Sova: Kniha prvního zaslíbení 1910, Tóma bojar 1910, Soucit i vzdor 1911, Ještě jednou se vrátíme 1912, Žně 1913, Kniha balladická 1916, Pankrác Budecius 1916, Zpěvy domova 1918, Krvácející bratrství 1920, Básníkovo jaro 1921, Koloběh starostí 1921, Básně nesobeckého srdce 1922, Lyrika 1922, Vybouřené smutky 1922, Zlomená duše 1922, Žně 1923, Naděje i bolesti 1924, Drsná láska 1927, Kniha baladická 1928. 41. Vrba: Radostné zaslíbení 1914. 42. Herrmann: Z Notýsku Pavla Čamrdy I., II. 1917, Vdavky Nanynky Kulichovy 1918, Příběh jednoho dne 1918, Artur a Leontýna 1921.

Spisy zde uvedené vyexcerpovali pp. (v závorce je číslo úkolu a počet vyexcerpovaných lístků): Dr. Marie Brožová, red. Ottova Slovníku v Praze [135](č. 2, 2200); Václav Čapek, ředitel cukrovaru v. v. v Čelákovicích (č. 18, 10.205); Adéla Eisnerová, prof. v Teplicích (č. 24, 118); Václav Eliášek, prof. v Praze (č. 3, 4767); Přemysl Hájek, prof. v Kralupech (č. 10, 9418); Dr. Jiří Haller, prof. v Praze (č. 27, 13.849); Vojtěch Hlaváčka, učitel v Polešovicích (č. 41, 366); JUDr. Jarosl. Holeyšovský v Praze (č. 6, 7840); Jan Honza, prof. v. v. v Praze (č. 7, 12.164); Ing. Bedřich Horálek, adjunkt cukrovaru ve Velimi (č. 8, 5865); Dr. Jos. Hrůša, prof. v Praze (č. 33, 2364); Vlastislav Jadrníček, učitel v Polešovicích (č. 5, 157); Antonín Jandl, odb. učitel v Hrochově Týnci (č. 13, 165; č. 19, 264; č. 37, 2168); Mg. Ph. A. Jaroš, lékárník v Kolíně (č. 32, 224); Jos. Jaroš, prof. v Opavě (č. 25, 1334); Frant. Jirásko, prof. v. v. v Turnově (č. 35, 658; č. 38, 536); Antonín Kácha, prof. v Praze (č. 28, 366); Josef Kavka, prof. v Pardubicích (č. 34, 8767); Antonín Kulhánek, řed. reálky v Nymburce (č. 21, 12.592; č. 29, 6441); Josef Marášek, odb. učitel v Praze (č. 23, 124); Ing. Lad. Mareš, adjunkt cukrovaru ve Velimi (č. 4, 3075); František Maštera, asistent drah v. v. (č. 15, 16.245); Frant. Pich, ředitel gymn. v. v. v Praze (č. 1, 9820); Frant. Poledne, prof. v Náchodě (č. 40, 4892); Otto Řehák, stud. v Praze (č. 22, 857); Marie Ryšánková, choť prof. v Brně (č. 30, 4586 a č. 31, 2948); Jos. Starý, odb. učitel v Petřkovicích (č. 14, 9790); Ter. Steppanová, Ph. C., v Praze (č. 20, 885); Frant. Stojan, prof. v. v. v Opavě (č. 11, 10.232 a č. 12, 660); Ant. Šašina, prof. v N. Bydžově (č. 9, 19.978); Jar. Šťuřík, odb. učitel v Polešovicích (č. 42, 15.950); Heda Švehlová, Ph. C., v Praze (č. 39, 340); Frant. Trnka, prof. v Praze (č. 16, 12.113); Frant. Vlasák, pošt. inspektor v. v. (č. 17, 6585); Dr. Jan Volný, prof. v Praze (č. 26, 209 a č. 36, 338).

Úhrnem bylo od 1. listopadu 1929 do 30. dubna 1930 odevzdáno 222.455 lístků.

Naše řeč, ročník 14 (1930), číslo 6, s. 133-135

Předchozí Z našich časopisů

Následující Aby