Časopis Naše řeč
en cz

Nejsrdečnější díky

Josef Zubatý

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

K mým pětasedmdesátým narozeninám potěšilo mě svými pozdravy tolik přátel, že nemohu každému zvláště za to děkovati. Prosím, aby přijali ode mne nejsrdečnější díky zde a aby mi své přátelské city zachovali i nadále.

Naše řeč, ročník 14 (1930), číslo 5, s. 116

Předchozí Ždímati

Následující Vilém Mathesius: K pořádku slov v hovorové češtině